Nhà thờ đá

Hiển thị một kết quả duy nhất

Lan can đá, cổng đá và cột đồng trụ đá

CỔNG ĐÁ NHÀ THỜ CĐ-006

Lan can đá, cổng đá và cột đồng trụ đá

CỔNG ĐÁ NHÀ THỜ CĐ-007

Lan can đá, cổng đá và cột đồng trụ đá

CỔNG TAM QUAN CĐ-017

0985.372.030