Tag Archives: tượng đá

Tượng đá – Đá mỹ nghệ Hoa Lư

Tượng đá - Đá mỹ nghệ Hoa Lư 1

Các hình thức tượng Tượng Quan Âm Cam lồ: Quan Âm Cam lồ là vị Phật có nhiệm vụ rảy nước cam lồ để cầu sự mát mẻ cho nhân gian. Tượng có một tay cầm bình cam lồ và một tay cầm bình dương liễu, Quan Âm đang đứng trên một toà sen và […]

0985.372.030